WWW.THELNING.COM

  New web site  is created. I hope you will be pleased with this new layout. 2004-11-25

  Ny hemsida skapad. Jag hoppas att du blir nöjd med den nya layouten. 2004-11-25

  Site created: 07-12-2001
Sidan tillverkad: 2001-12-07

  Time-Tid:--

 

  Site updated: 8-5-2024
Sidan uppdaterad: 2024-5-8

New / Nytt
Under water videos around the
world. Click here.

Undervattens videos runtomkring
i världen. Klicka här.

 

  how to get visits stats for websites
Visitors - Besökare

Welcome to Thelning genealogical research/släktforskning

Welcome

to the Thelning genealogical research. I'm looking for my missing relatives and I hope that you are one of them!
This site is dedicated for the Thelning / Telning family
Best regards Tony and Eira Thelning

Family web site containing Thelning Telning surnames, with over 1600 Thelning Telning found world wide,    perhaps your great great grand father was Thelning / Telning?

Välkommen

till Thelning Släktforskning. Jag söker förlorade släktingar och jag hoppas att du är en av dem!
Denna hemsidan är tillägnad släkten Thelning / Telning.
Vänliga hälsningar Tony och Eira Thelning

Familje sida innehållande efternamnet Thelning,Telning, med över 1600 Thelning Telning funna över hela världen, kanske var din gammel,gammel farfar en Thelning / Telning?website of Tony Thelning thelning.com