LATEST NEWS

LATEST NEWS

  *09/01/2007. The Anders Telning tree has now a  new format where you also can view the actual tree. Please let me know what you think of this?

09/01/2007. Anders Telning trädet har nu ett nytt format där man kan se hela trädet.* Var vänlig och låt mig veta vad du tycker om detta?*

Yours sincerely

Welcome to Thelning genealogical research/släktforskning

In English!
Latest newsNew homesite created.

Per Telning 1600

Per Telning lived in the 1600 century. Could possibly be the grandfather to Nils Thelning born 1727. If so, there would be 2 more generations back in time for you who belong to the Nils Thelnings tree. He is mentioned in the book "Trollhättan genom tiderna"page 161,  where he was said to be a conductor. Per is also mentioned in the book of Gustaf Lunden 1955, page 321 called "Det forna Vassända-Naglum och Brätte stad"

Would you know anything about this Per Telning?

På Svenska!
Senaste nyttNy hemsida tillverkad.

Per Telning 1600

Per Telning levde på 1600 talet. Han kan möjligen vara farfar till Nils Thelning född 1727/ Om så, så skulle detta innebära ytterligare 2 generationer tillbaka i tiden för er som tillhör Nils Thelning trädet.Per nams i boken "Trollhättan genom tiderna" sidan 161, där han nänms vara en konduktör. Per är också nänmd i boken "Det forna Vassända-Naglum  och Brätte stad" av Gustaf Lunden 1955 på sidan 321.

Vet du någonting om denna Per Telning?

 website of Tony Thelning thelning.com